Cosmetische verzorging

Voor nabestaanden is het erg belangrijk dat ze op een zo’n prettig en waardig mogelijke manier afscheid kunnen nemen van een overledene. Echter doet zich soms de situatie voor dat een overledene wegens een ongeval zichtbaar letsel heeft aan het gelaat en/of lichaam. Het kan zelfs voorkomen dat er maar heel erg weinig toonbaar is.

Afscheid nemen op zo’n mooi mogelijke manier

In al deze gevallen kunnen wij cosmetische verzorging toepassen. Onder deze noemer vallen restauratieve-, reconstructieve en/of air-brush technieken. Door de inzet van cosmetische verzorging kunnen nabestaanden alsnog op waardige manier afscheid nemen. Hieronder en hiernaast lichten we diverse cosmetische verzorgingsmogelijkheden nader toe:

Restauratieve technieken

Met restauratieve technieken kunnen wij het lichaam vaak toonbaarder krijgen en de hardheid van een letsel verzachten door middel van hechten, restauratieve was en make-up.

Reconstructietechnieken

Door het toepassen van reconstructietechnieken kunnen wij een lichaam herstellen en toonbaarder maken. Hiervoor gebruiken we een foto van de nabestaande of maken gebruik van een spiegelreconstructie.

 

Air-brush make-up technieken

Met het toepassen van air-brush techniek, kan er camouflage make-up worden aangebracht op een kwetsbare huid, zonder deze aan te raken.

 

Wat we nog meer kunnen bieden